Hvilke erstatningskrav kan utleier kreve ved forsinket fraflytting?

Dersom et leieobjekt blir tilbakelevert senere enn det som følger av husleieavtalen eller oppsigelsesreglene i husleieloven, har utleier krav på husleie i forsinkelsesperioden, jfr. husleieloven   § 10-3. Krav på husleie i forsinkelsesperioden anses ikke som et erstatningskrav, men et krav på å få vederlag for bruken. Dette gjelder også krav for strøm og brensel i perioden.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.