Sjekkliste ved inngåelse av husleieavtaler

Høsten og studiestart medfører at mange er på flyttefot og trenger et nytt sted å bo. Ved inngåelse av en husleieavtale er det flere punkter man bør være oppmerksom på før signering, både som utleier og leietaker.

Leie av husrom mot betaling reguleres av lov om husleieavtaler (husleieloven).
Loven er ufravikelig. Det vil si at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstig for leietaker enn de som følger av bestemmelsene i loven.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.