Skatteregler ved utleie av næringseiendom

Leieinntekter ved utleie av næringseiendom er skattepliktig inntekt. Overskuddet fra utleievirksomheten, det vil si utleieinntektene fratrukket driftskostnader, som for eksempel forsikring, festeavgift, eiendomsskatt, kommunale avgifter og vedlikeholdskostnader, skattlegges som kapitalinntekt med 27 prosent.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.