Innløsning av festetomten?

Mange festere ønsker å løse inn festetomten. Tomtefesteloven gir detaljerte regler for når og hvordan krav om innløsning kan fremmes.