Kjøp og salg av næringseiendom / Due diligence

Codex Advokat Oslo AS har erfarne advokater som kan bistå ved kjøp eller salg av næringseiendom eller aksjer i selskaper som eier slik eiendom. Vi har lang erfaring med bistand i alle trinn av en slik prosess, på kjøper- eller selgersiden, og kan også bistå med å gjennomføre oppgjør og overførsel mellom parter som selv har stått for salget.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.