Kommunal behandling

Skal en eiendom seksjoneres, fremsettes begjæring om dette overfor kommunen, som kontrollerer at eiendommen og begjæringen er i samsvar med lovens vilkår. Eiendommens faktiske beskaffenhet vurderes opp mot de forskriftskrav som gjelder for seksjonering.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.