Avhendingsloven § 3-10: Kjøpers undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse

I de tilfeller hvor kjøper enten visste, måtte vite eller burde ha visst om et forhold ved eiendommen, vil en feil som ville ha utgjort en mangel ved eiendommen likevel ikke være det.

Dette følger av avhendingsloven § 3-10 som regulerer kjøpers undersøkelsesplikt før avtaleinngåelsen, mens avhendingsloven § 4-9 regulerer kjøpers undersøkelsesplikt etter overtakelsen.Les mer om avhendingsloven – Kjøpers undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse. I utgangspunktet favner ikke undersøkelsesplikten til kjøper lenger etter overtakelsen enn i forkant av avtaleinngåelsen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: