Bustadoppføringsloven - Avbestilling

I et entrepriseforhold kan forbrukeren ønske å avbestille entreprenørens ytelse som følge av at han ikke lenger ønsker naturaloppfyllelse av kontrakten, eller at han ikke er fornøyd med kontraktens innhold. I entrepriseretten er det tradisjon for avbestillingsrett, all den tid det samfunnsøkonomisk sett vil være bortkastet ressursbruk å oppføre noe som mottaker ikke lenger ønsker.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.