Bustadoppføringsloven - Entreprenørens ytelser

Entreprenøren skal ivareta forbrukerens interesser, og han har i den forbindelse en allmenn lojalitets- og omsorgsplikt. Entreprenøren har videre en samrådings- og veiledningsplikt overfor forbrukeren. Innholdet i denne plikten vil være forskjellig avhengig av hvorvidt det foreligger en ordinær utførelsesentreprise eller en totalentreprise.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.