Bustadoppføringsloven - Manglende opplysninger fra entreprenøren

Manglende opplysninger fra entreprenørens side foreligger dersom forbrukeren før avtaleinngåelsen ikke har fått opplysninger om arbeidet, materialene eller eiendommen som entreprenøren kjente eller måtte kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få. I tillegg må de manglende opplysningene ha virket inn på avtalen mellom entreprenøren og forbrukeren.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.