Bustadoppføringsloven § 3 - Avtalen

Bustadoppføringsloven dekker alle ordinære avtaler en næringsdrivende inngår med forbrukere om oppføring av boliger. Loven gjelder også for bygging av fritidsboliger, og det er kun boligproduksjon for utleie som faller utenfor lovens virkeområde.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.