Bustadoppføringsloven - Uriktige opplysninger fra entreprenøren

Bustadoppføringsloven fastsetter at den oppførte boligen skal være i samsvar med den leveransen som er avtalt mellom entreprenøren og forbrukeren. I motsatt fall foreligger det en mangel ved entreprenørens ytelse. Dersom entreprenøren har gitt uriktige opplysninger til forbrukeren, vil entreprenørens ytelse i utgangspunktet være mangelfull.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.