Bustadoppføringslovens virkeområde

Det følger av bustadoppføringsloven § 1 at loven gjelder ved oppføring av "eigarbustad". Begrepet inkluderer boliger i eneeie, eller sameie og eierseksjoner, samt også borettslagsboliger. Utleieboliger er ikke inkludert.

Type bolig kan dermed være eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, kjedehus eller boligblokk. Fritidseiendommer er likestilt med helårsboliger. Det er dermed formålet med bygningen, og ikke bygningstypen, som avgrenser lovens virkeområde.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.