Håndverkertjenesteloven

Avtaler eller oppdrag om reparasjon, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m. som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere, reguleres av lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere av 16. juni 1989 nr. 63, håndverkertjenesteloven. Loven gjelder ikke avtaler mellom en entreprenør og en forbruker om oppføring av en ny eiendom til privat bruk, slike avtaler reguleres av lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13. juni 1997 nr. 43, bustadoppføringsloven. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: