Husleieloven – Alminnelige bestemmelser, husleieloven § 1-1

Husleieloven gjelder "avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag". Loven gir ingen videre definisjon om hva et husrom innebærer. Husleieavtalen gir leietaker en rett til å bruke et husrom, enten det er en bolig eller et lokale, i et avtalt tidsrom, mot at leietaker betaler et vederlag til utleier. Det har ingen betydning hva slags rett utleier har til det husrommet som leies ut, selv om det vanligste er at utleier er eier av eiendommen. Husrommet kan for eksempel være en eierseksjon, aksjeleilighet, borettslagsbolig eller en utleiebolig som fremleies. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.