Husleieloven – Fastsettelse av husleie

Utgangspunktet er at det er avtalefrihet i norsk rett. Likevel er det en sterk tradisjon i lov- og forskriftsbestemmelser for at det er den svake part i kontraktsforholdet som skal beskyttes.

Et sentralt spørsmål er hvorvidt partene har adgang til å endre avtalt husleie. Utleier kan ha et ønske om å få avtalefestet at det er adgang til å øke husleien, men ikke adgang til å redusere husleien. Ønsket kan være begrunnet i at utleier tar høyde for økte utgifter, eller høyere fortjeneste. Leietaker vil på sin side kunne ønske adgang til å nedjustere husleien.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.