Husleieloven – Forbud mot diskriminering

Husleieloven § 1-8 inneholder et forbud mot diskriminering. Bestemmelsen ble endret med virkning fra 1. januar 2009 som følge av den allerede vedtatte diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Også etter straffelovens bestemmelser er det forbundet med straff dersom noen nektes varer eller tjenester på bakgrunn av diskriminering. Bestemmelsen i straffeloven får også anvendelse på boligmarkedet, dette ble fastslått av Høyesterett i en avgjørelse fra 1999.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.