Husleieloven – Mangler ved husrommet

Husleieloven § 2-3 regulerer de tilfeller der husrommet har en mangel fordi det ikke er i samsvar med de opplysninger som utleier, eller andre personer på vegne av utleier, har gitt til leietaker. Dette gjelder likevel ikke dersom opplysningene er rettet i tide på en tydelig måte, eller at det må kunne legges til grunn at opplysningene ikke har virket inn på husleieavtalen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.