Husleieloven – Misligholdsbeføyelser ved mangler og forsinkelser

Det følger av husleieloven § 2-8 at leietaker må reklamerer over en mangel overfor utleier innen rimelig tid etter at leietaker burde ha oppdaget mangelen. "Innen rimelig tid" er en såkalt relativ reklamasjonsfrist og det må vurderes konkret i hver enkelt sak på hvilket tidspunkt leietaker burde ha oppdaget mangelen. En absolutt reklamasjonsfrist finnes ikke. Det vil også være en forskjell mellom de mangler som kan oppdages med én gang, og de forhold som først avdekkes ved en nærmere undersøkelse. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.