Husleieloven – Opptak i husstand og fremleie

Leietaker kan tenkes å gi rettigheter til andre personer som kan nyttiggjøre husrommet enn han selv, eller at en tredjemann skal ha total og eksklusiv bruksrett til husrommet. Praktisk er dette i de tilfeller der leietaker får kjæreste som ønsker å bli samboer, eller får barn. En slik utøvelse av bruksretten, hvor leietaker også selv benytter seg av bruksretten, er som regel uproblematisk for utleier. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.