Husleieloven – Overlevering og krav til husrommet

Tidspunktet for overlevering av husrommet er regulert i husleieloven § 2-1. Det følger av denne bestemmelsen at utleier skal stille husrommet med tilbehør til leietakers disposisjon til avtalt tid. Partene kan avtale fritt det tidspunktet som passer dem best.

Tidspunktet for overlevering kan enten være avtalt spesifikt med dato og klokkeslett, eller det kan fremgå av en tolkning av husleieavtalen. Et eksempel kan være at det er avtalt at leietaker skal betale leie fra og med 1. februar, i mangel av avtalt overleveringsdato er det nærliggende å anta at overleveringen også skal finne sted 1. februar.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.