Husleieloven – Tidsbestemte og tidsubestemte husleieavtaler 

En husleieavtale er tidsubestemt dersom det ikke er avtalt et tidspunkt for opphør av leieforholdet. For at en husleieavtale skal være tidsbestemt, må det på tidspunktet for inngåelsen av avtalen være fastsatt en bestemt opphørsdag.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.