Fengselsstraff for å bygge uten godkjenning av bygnings-myndighetene – Ny dom setter standarden

Halden tingrett avsa nylig en dom der eieren av en fritidseiendom ble dømt til 60 dagers fengsel for å ha bygd i strandsonen uten byggetillatelse fra kommunen. Hjemmelen for å bli ilagt fengselsstraff har vært å finne i plan- og bygningsloven i lang tid, men den har sjelden blitt brukt. Dommen setter derfor nå en ny standard for hvilke reelle konsekvenser ulovlig bygging kan få for alle involverte i et byggeprosjekt.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Bli kjent med våre advokater: