Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Katastrofe i en kontraktsformulering

Advokat og entrepriseekspert Helge A.Tryti ga nylig i samarbeid med Codex Advokat Oslo AS ut boken «Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter», basert på Tryti sitt 30 årige virke som advokat med entrepriserett som spesialitet.

Boken er ment å være en praktisk håndbok som skal inneholde det en minimum en prosjektleder eller andre sentrale personer i en entreprise må kunne om kontrakter for å kunne drive sin virksomhet på en forsvarlig måte.

Han uttaler videre at selv om jobbene er mye av det samme som for 30 år siden, har formalitetene økt i kompleksitet. NS 3401, som var gjeldende tidlig på 1980-tallet, var på 4 sider. Dagens standard, NS 8405, er til sammenligning på 34 sider.

– Det er dagens virkelighet. Det er lenge siden det var nok å stole på en «gentlemens agreement» og godt vennskap mellom forretningsforbindelser, fastslår Tryti.

Mange av tvistene som oppstår i entrepriseforhold dreier seg om formaliteter. Tryti påpeker at flere entreprenører opererer med spesielle kontraktsvilkår som avviker fra NS-kontraktene, og han har viet et helt kapittel i boken til «kontraktsformuleringer entreprenøren ikke burde signere på».

Boken inneholder videre en rekke skjemaer og sjekklister som bidrar til at prosjektleder til enhver tid har kontroll over formalitetene.

Les mer på byggmesteren.as.

Bestill «Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter» her.

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.