Boligkjøpere må betale 2,5 millioner i erstatning

Selgerne av en villa i Holmenkollen opplyste ikke kjøperne om at eiendommen sto på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig.

08/05/2012

Kjøperne av eiendommen hadde planer om tilbygg, dobbel garasje og skifte av dører og vinduer, men fikk avslag fra Byantikvaren som viste til at boligen var et verneverdig, «tidstypisk trehusfunkis».

Brudd på opplysningsplikt

Kjøperne hevdet at selgerne hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhendingsloven og ønsket å heve kjøpet. Selgerne varslet dekningssalg, og boligen ble solgt på dekningssalg for 7,5 millioner – 1,5 million under det de opprinnelige kjøperne skulle betalt for eiendommen.

Selger fikk medhold

Selgerne stevnet kjøperne med krav om å få dekket tapt kjøpesum samt en rekke andre utgifter. Selger fikk medhold i Oslo tingrett, og nå også i Borgarting Lagmannsrett. Kjøperne ble dømt til å betale 1,5 millioner i erstatning for tapt salgssum, erstatning for diverse utgifter til dekningssalget, rentetap, strøm, kommunale avgifter og forsikring på til sammen 620 000 kr. Inkludert saksomkostninger må kjøperne ut med i underkant av 2,5 millioner kroner.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater