Fikk igjen en million kroner etter vannskade

Huskjøperne oppdaget tre år etter overtagelsen av sin bolig en brønn under badegulvet – tildekket av en løs flis. Det viste seg at denne opprinnelig var etablert som følge av problemer med høy grunnvannstand i området, og dette var ikke informert om i prospekt.

01/10/2012

Som følge av innsig av vann ble etter hvert underetasjen, som rommet to utleieboliger, ubeboelig.

Etter en årelang kamp mot forsikringsselskap falt dom i saken i sommer. Selger ble da tilkjent kr. 996 000,- i prisavslag og erstatning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater