Fukt i huset er like farlig som passiv røyking

23/02/2012

– Ser man bort fra kreft, er helserisikoen den samme ved fukt i hus som ved passiv røyking, sier overlege og spesialist på inneklima.

Nylig ble inneklimadagen avholdt i regi av Helsedirektoratet og Norges astma- og allergiforbund (NAAF).

Her ble blant annet de helsemessige konsekvensene av dårlig inneklima tatt opp.

Overlege Jan Vilhelm Bakke er tilknyttet NTNU og Arbeidstilsynet, og har en doktorgrad som tar for seg inneklimaproblematikken.

Han understrekte at fukt i bygg er et betydelig helseproblem.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater