Grunneier ansvarlig for forurensning på egen tomt

En grunneier ble i Høyesterett dømt til å dekke kostnadene til  fjerning av giftstoff på tomten sin, selv om forurensningen fant sted før han overtok eiendommen. Regningen fra Staten beløp seg til 2,3 millioner kroner.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.