Kjøpere tapte i Høyesterett

Leilighetene ble ferdige halvannet år etter det kjøperne ble forespeilet, men de hadde ikke krav på penger fra utbyggeren.

25/05/2011

De undertegnet kjøpekontraktene i 2005 og regnet med å flytte inn i annet halvår 2007. Men først i 2009 ble leilighetene i prosjektet Nye Major på Majorstuen ferdig til innflytting.

Fire beboere med Forbrukerrådet i ryggen gikk helt til Høyesterett, men tapte anken. Fordi saken reiste prinsipielle spørsmål som har stor betydning for prosjektsalg av boliger, slapp taperne å betale motpartens saksomkostninger.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater