Kjøpte hus med boblebad - men boblebadet var ikke der

Line Olsen og Ole Harald Olsen kjøpte nylig et hus i Fetsund som inneholdt boblebad. Boblebadet var i huset på visning, og var nevnt i takstapporten. Videre var det viet stor oppmerksom i prospektet.

15/08/2012

Da kjøperne skulle overta boligen, hadde imidlertid selger tatt med seg boblebadet. Da advokat ble kontaktet, viste det seg at det var flere opplysninger i salgspapirene som var noe upresise. Det som i prospektet var karakterisert som «trimrom», var i realiteten en uisolert bod og innredning av kjeller var ikke meldt til kommunen. Videre var det opplyst at huset hadde «separat vaskerom med opplegg for vaskemaskin», mens dette rommet viste seg å ha verken sluk, kran eller avløp.

Les mer i VG.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater