nrk.no: Boligkjoper fikk prisavslag på 2,5 millioner kroner

Camilla Lindblad kjøpte for seks år siden en boligeiendom i nærheten av marka i Oslo. I følge salgsprospektet og verdi- og lånetaksten, var eiendommen «meget velholdt» med blant annet nytt bad og fornyet tak.

Et halvt år etter at hun flyttet inn, kom den første av mange vannlekkasjer. Det viste seg etter hvert at taket ikke var tett og at vann hadde rent inn så lenge at bjelkene i taket og veggene var angrepet av råte. En byggmester anslo utbedringskostnadene til 2,5 millioner kroner.

Selger hadde tegnet eierskifteforsikring hos Protector Forsikring, som avviste kravet fullstendig. Selskapets begrunnelse for avslaget var at forholdene ved eiendommen ikke var tilstrekkelig dokumentert. Camilla Lindblad sørget derfor for å innhente uttalelser fra ytterligere en byggmester, en tømrer samt sakkyndige fra SINTEF Byggforsk. Samtlige eksperter konkluderte med at taket var feilkonstruert slik at smeltevann fra snøen rant inn i veggene.

Etter fire år fremsatte Protector Forsikring et tilbud på 1 million kroner, et tilbud Camilla Lindblad avslo. Et og et halvt år senere møttes partene i retten. Under rettssaken var partene enige om at taket hadde en konstruksjonsfeil, men de var ikke enige om hva det ville koste å utbedre feilen. I løpet av de årene som hadde gått fra Camilla Lindblad først fremmet sitt krav mot Protector Forsikring, hadde hun oppdaget ytterligere feil og mangler ved eiendommen, samt at pristilbudet fra den første byggmesteren hadde gått opp. Hun krevde derfor fire millioner kroner, men ble tilkjent 2,5 millioner kroner, tilsvarende sitt opprinnelige krav mot selskapet for seks år siden.

Les saken i sin helhet på nrk.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater