Så langt rekker et forbehold

Det gjelder ingen formkrav ved inngåelse av avtaler i Norge. Dette innebærer at det i enkelte tilfeller kan oppfattes som uklart hvorvidt, og eventuelt på hvilket tidspunkt, partene har inngått en avtale. Høyesterett har tidligere uttalt at avtale anses for å være inngått når det foreligger enighet om "vesentlige punkter". Dette kan imidlertid i mange tilfeller fremstå som uklart.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater