Skjulte feil og mangler på minst 25 % av norske boliger!

28/03/2011

Annethvert hus i Norge har dårlig inneklima, og skader som fukt, muggsopp, radon og dårlig isolasjon kan gi deg kostbare og helsefarlige problemer i ettertid.

Ifølge forsikringsselskapene oppstår det tvister i etterkant av 25 prosent av alle boligsalg. Det er nettopp vann- og fuktskader folk krangler mest om.

I 2010 mottok Forbrukerrådet 2974 henvendelser vedrørende boligkjøp.

– Henvendelsene handler om forhold hvor tilstanden av den kjøpte boligen ikke er som forventet. Problemene er ofte knyttet til feil på boligen og forholdet mellom kjøper og selger, sier Torgeir Øines, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.

De vanligste henvendelsene gjelder fukt og mugg, uventet lekkasje, skjevheter, håndverkerarbeid som ikke er gjort etter forskriftene og uenigheter mellom kjøper og selger om hva som følger med av innbo.

– Boligkjøpere setter seg ikke inn i hva slags kvalitet de kan forvente på de bygningstekniske løsningene. Dette er vanligvis ting som ikke er «synlige», sier seniorforsker i SINTEF byggforsk, Trond Bøhlerengen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater