Vant budrunden - ville ikke kjøpe

En fersk dom fra Oslo tingrett viser at det kan koste en dyrt å ombestemme seg hvis man vinner en budrunde.


Et ektepar i Oslo la høsten 2010 inn et bud på en leilighet på Røa. I budskjemaet hadde de tatt forbehold om «at vi skaffer tilfredsstillende mellomfinansiering i forb. med salg av egen bolig». Budrunden endte på 7,3 millioner, og selger aksepterte budet.

24/04/2012

Meglerassistenten satte ekteparet i kontakt med en utbygger som la inn bud på deres gamle bolig. De mente imidlertid dette budet var for lavt, og da de heller ikke ønsket å annonsere på det frie marked valgte de å trekke seg fra budet på den nye leiligheten med støtte i forbeholdet de hadde tatt i budskjemaet. Leiligheten ble solgt for kr. 7 000 000,- på dekningssalg.

Oslo tingrett mente at ekteparet hadde påtatt seg en plikt til å forsøke å få boligen sin solgt ved avtaleinngåelsen av den nye leiligheten, og det ble lagt til grunn at de kunne fått solgt boligen for kr. 8 000 000,- dersom de hadde gjort et forsøk på dette. Oslo tingrett konkluderte følgelig med at ekteparet rettsstridig hadde fragått en bindende avtale om kjøp av leilighet, og de ble dømt til å betale erstatning til selger på ca kr. 500 000,-, samt kr. 280 000,- for selgers saksomkostninger.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater