Forbrukerrådet

Den eksplosive prisøkningen boligmarkedet har opplevd de siste 10 år, later til å ha bidratt til økt forbrukerbevissthet rundt folk flests dyreste eiendel, nemlig boligen.

28/06/2014

Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. I første halvår av 2009 fikk Forbrukerrådet inn 1425 henvendelser i forbindelse med kjøp eller salg av bolig. I hele 2008 var tallet 2489, og i 2007 kontaktet 2291 personer Forbrukerrådet.

Tallene forteller oss at det til tross for en nedgang i omsetningen mot slutten av 2008, likevel var en økning av antall henvendelser til rådet. Det ligger an til økning også i 2009.

Spesialister på boligsaker

Det store volumet på antall henvendelser i tilknytning til kjøp og salg av bolig stadfester det vi som eiendomsadvokater har hatt inntrykk av lenge. Reklamasjoner fremsettes hyppigere enn før, noe som fører til at avslag på reklamasjoner også gis oftere. Dette medfører et stort behov for juridisk bistand. Vi i eiendomsadvokater.no har spesialisert oss i denne juridiske nisjen, og yter bistand til både kjøper og selgere i aktuelle tvister.

Vi har bred erfaring fra denne type jus, og har meget god erfaring med forhandlinger mot forsikringsselskaper der privatpersoner erfaringsmessig møter en «vegg» av jurister som det føles vanskelig å nå frem ovenfor.

Bistand fra advokat sikrer profesjonalitet

Ved å søke bistand fra advokat vil saken også kunne fremmes for domstolen på en sikker og profesjonell måte, som sikrer et korrekt avgjørelsesgrunnlag i saken. En dom i retten er juridisk bindende for partene, noe som medfører en plikt for den domfelte til å utbetale erstatning eller prisavslag. Vår erfaring er at det oftest er dette som må til for at en del eierskifteselskaper skal utbetale korrekt erstatningsbeløp.

Kostnadene dekkes av innboforsikringen

Vi i eiendomsadvokater har jobbet med denne type spørsmål i en årrekke, og kan vise til gode resultater og fornøyde kunder. Husk at din innboforsikring dekker de vesentlige utgifter til juridisk bistand. Vi vil på dine vegne levere en godt begrunnet søknad til ditt forsikringsselskap slik at kostnadene i saken dekkes av disse. Kontakt oss gjerne dersom du har behov for bistand i din sak.

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater