Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Mange tvister etter boligkjøp

Huseiernes Landsforbund har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant 370 boligkjøpere. Undersøkelsen viser at 10 prosent av boligkjøperne fra 2014, 2015 og 2016 har opplevd det som nødvendig å bruke eierskifte- eller boligkjøperforsikring, kontakte advokat eller å gå rettens vei.

Mange tvister etter boligkjøpUndersøkelsen avdekket videre at fem av ti boligkjøpere etter innflytting fant mindre feil eller mangler ved boligen de kjøpte, og som de ikke var blitt informert om, verken under visningen eller i boligens tilstandsrapport.

Mange boligkjøpere er også misfornøyde med takstmennene og eiendomsmeglerne, viser undersøkelsen. To av ti spurte mener fagpersonene gjorde en for dårlig jobb i forbindelse med de aktuelle kjøpene. To av ti spurte mente at de ikke fikk tilstrekkelig informasjon om boligens tilstand før kjøpet, og fire av ti opplyser at de ikke var fornøyde med boligens tilstandsrapport.

Etter Forbrukerrådets oppfatning er det for mange forbehold i takster og rapporter som utarbeides av takstmennene, og opplysninger om mulige feil og mangler fremgår ikke klart nok av dokumentene.

Huseiernes Landsforbund er i likhet med flere aktører på markedet opptatt av en tryggere bolighandel med færre konflikter, og vil derfor at avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av fast eiendom, gjennomgås for forbedringer. Forbundet peker i den anledning spesielt på at både kjøper og selger er forbrukere etter avhendingsloven,  og at de profesjonelle aktørene, slik som eiendomsmeglere og takstmenn, i motsetning til hva som er tilfellet i dag, må pålegges et vesentlig større ansvar.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.