Enklere å bygge på egen tomt

Regjeringen har besluttet at de ønsker å gjøre det enklere for boligeiere å bygge på egen tomt, og det vil derfor fra neste år av kunne bli fritak for søknadsplikt når det gjelder enklere tiltak på egen eiendom.

02/07/2012

Dette vil omfatte bl.a. tilbygg og garasjer innenfor visse kvadrametergrenser. Formålet med reglene er å redusere kommunene sin arbeidsmengde og på den måten kunne oppnå raskere søknadsbehandling på større byggeprosjekter.

På tross av at reglene nå blir forenklet, er det viktig å være oppmerksom på at det er mange andre faktorer som har betydning for adgangen til å bygge, og som kan redusere adgangen til dette. Dette vil f.eks. være kommune- og reguleringsplaner, andre lover og reglene om tekniske krav og utnyttelsesgrad.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater