Flomofre kan ha krav på erstatning fra kommunene

28/05/2013

Det følger av plan og bygningsloven at man ikke kan bygge på steder der det er fare for ras og flom. Kommunene har ansvar for å påse at denne bestemmelsen overholdes, og dersom de ikke sørger for dette vil de kunne bli erstatningsansvarlige overfor boligeiere som får boligene sine ødelagt av f.eks. flom.

Les mer på e24.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater