Må betale én million for bedre utsikt

27/05/2013

I et hytteområde på Vestre Grimsøy i Skjeberg ble det besluttet å hogge 78 trær på nabodugnad. Spesielt for to hytteeiere medførte det en betydelig ulempe at trærne ble hogget, og disse ble verken varslet eller invitert med på dugnaden.

To hytteeiere ble beskyldt for å ha tatt inititativ til trehogsten, og ble stevnet for Sarpsborg tingrett. For dem medførte trehogsten en betydelig fordel i form av bedre utsikt.

Tingretten tilkjente de to krenkede hytteeierne erstatning på kr. 600.000,-, samt saksomkostninger. Totalsummen endte på over en million kroner.

Les mer i VG.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater