Ankegjenstandens verdi ved heving

Høyesteretts ankeutvalg har nylig avsagt en kjennelse om vurderingen av ankegjenstandens verdi. Saken gjaldt spørsmål om ankegjenstandens verdi, jf. tvisteloven § 29-13 første ledd, i en tvist mellom en bilkjøper og en bilforretning om et hevingskrav i forbindelse med et bruktbilkjøp.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater