Finanstilsynet: Foreslår strengere krav til budrunder

Finanstilsynet fremmet i fjor forslag om å innføre strengere krav til skriftlighet i budrunder. Forslaget var begrunnet med hensynet til trygghet for begge parter i budrundeprosessen, samt at en slik løsning gjør det lettere for Finanstilsynet føre tilsyn med meglere og budrunder.

23/01/2013

Finansminister Sigbjørn Johnsen mener forslaget vil gjøre det tryggere å kjøpe bolig og også styrke forbrukerens rettigheter.

Forslaget innebærer at megler kun skal videreformidle bud som er gitt skriftlig. Alle elektroniske meldinger, som for eksempel e-post og SMS, vil imidlertid oppfylle skriftlighetskravet.

Leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik, mener dagens system fungerer bra og ser ikke behovet for de foreslåtte endringer. Han mener at forslaget ikke nødvendigvis vil gjøre budrunden noe tryggere, og mener at en innføring av opptak av telefonsamtaler under budrunder ville vært en bedre løsning.

Les mer i VG.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater