Finanstilsynet: Foreslår strengere krav til budrunder

Finanstilsynet fremmet i fjor forslag om å innføre strengere krav til skriftlighet i budrunder. Forslaget var begrunnet med hensynet til trygghet for begge parter i budrundeprosessen, samt at en slik løsning gjør det lettere for Finanstilsynet  føre tilsyn med meglere og budrunder.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater