Finanstilsynet vil ha skriftlige budrunder

I dag er det krav om at første bud på en eiendom må være skriftlig, mens budrunden for øvrig kan finne sted muntlig.

20/12/2012

Finanstilsynet ønsker nå å innføre krav om at alle bud fremsettes skriftlig, for på den måten å minske antallet konflikter som oppstår i forbindelse med budgivning. De mener at dagens system med sitt fravær av dokumentasjon er egnet til å svekke tilliten til eiendomsmegleren og bransjen generelt.

Leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik, synes imidlertid at dagens system fungerer bra. Av totalt 140 000 boligsalg i år, har det kun vært en håndfull konflikter som følge av budrunden, uttaler han.

Finanstilsynets forslag sendes nå til Finansdepartementet, for deretter å bli sendt på høring.

Les mer i e24.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater