Nytt i borettslagslov av 2005

I august 2005 trådte ny lov om borettslag i kraft, men fremdeles er mange, så vel forbrukere som utbyggere og meglere, i liten grad klar over hvilke endringer loven representerer. Et sentralt poeng er at lov om borettslag nå i langt større grad enn tidligere er samordnet med reglene om eierseksjoner. Denne artikkelen tar sikte på å i korte trekk synliggjøre de mest sentrale endringene loven medfører.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.