Oppmåling

Oppmåling vil i seksjoneringssammenheng innebære at det gjennomføres en nærmere kartlegging av de fysiske forhold tilknyttet til eiendommen. Herunder nærmere presisering av størrelse på eiendommen, tomten, bygningen og seksjonen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.