Opprette sameie?

Et sameie kan oppstå på bakgrunn av eksempelvis arv, gave eller avtale. Eierformen er utbredt også for fast eiendom. Svært vanlig er det å eie fritidseiendommer sammen som følge av arv.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.