Oppsettende virkning i byggesak?

Ved innsendelse av en klage over et vedtak der kommunen har gitt tillatelse til ett eller flere byggetiltak, er det samtidig mulig å be om såkalt oppsettende virkning for tiltaket, det vil si at tiltakshaver ikke kan igangsette gjennomføringen av tiltaket før klagen er ferdigbehandlet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Bli kjent med våre advokater: