Byggesaksbehandling - Plan- og bygningsetaten

I Oslo forestås all forberedende saksbehandling av byggesøknader og planinitiativ av Plan- og bygningsetaten. Plan- og bygningsetaten har hovedansvar for kommunens overordnede areal- og transportplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, kartforvaltning samt kart- og delingsforretninger.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Bli kjent med våre advokater: