REGULERINGSPLAN ELLER ANNEN AREALPLAN

En arealplan er et kart som viser hvor boliger, skoler, lekeplasser, veier, barnehager, hytter etc skal ligge. I tilknytning til arealplanen er det normalt utarbeidet et sett bestemmelser som definerer hvordan områdene/arealene skal brukes.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.