EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Bygg.no: Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter

Advokat Helge A.Tryti ga nylig ut boken «Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter». Boken er ment å være en praktisk håndbok som inneholder et minimum av hva en prosjektleder eller andre sentrale personer i en entreprise må kunne.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

24. januar 2013

Håndboken har blitt til som følge av Trytis langvarige erfaring i byggenæringen. Tryti har arbeidet med fast eiendom og entreprise siden 1985, og har sett mange eksempler på konkurser som kunne vært unngått dersom sentrale personer i prosjektorganisasjonene kunne NS-kontraktene bedre. Særlig gjennom sitt virke som foredragsholder, har imidlertid Tryti avdekket et behov for en forenklet fremstilling av de grunnleggende prinsippene i de ulike kontraktene i Norsk Standard. Dette behovet håper han å dekke med sin nye håndbok.

– Det er mye å forholde seg til. Entreprisekontakter representerer store verdier. Gjennomføringen av prosjektene ledes av en prosjektleder som har bakgrunn som ingeniør, arkitekt eller andre med teknisk bakgrunn. Kontraktene til disse prosjektene er kompliserte og krevende – og den litteraturen som finnes er beregnet på juristene – ikke de som skal gjennomføre prosjektet i praksis. Kun de færreste makter å sette seg inn i de omfattende kommentarutgavene, som ofte også er på flere tusen sider. Derfor har jeg nå satt sammen det mest elementære, og den minimumskunnskap man må besitte som prosjektleder i dag, uttaler Tryti.

Saken er omtalt på bygg.no.

«Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter» kan bestilles her.

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater