Seksjonering av borettslag

Borettslag kan i sin kraft av å være borettslag ikke seksjoneres. Årsaken til dette er at man ikke eier eiendommen på samme måte som ved selveierleiligheter, men besitter en i utgangspunktet livsvarig, men omsettelig leierett.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.